Aktualności

Coraz bliżej udostępnienia platformy - szkolenie dla facylitatorów

Coraz bliżej udostępnienia platformy - szkolenie dla facylitatorów

W dniach 17-19 listopada w formie online odbyło się szkolenie dla facylitatorów, którzy już w nowym roku będą zaangażowani w organizację specjalnych warsztatów pilotażowych w każdym kraju partnerskim. 

Facylitatorzy zapoznali się ze wstępną strukturą e-platformy oraz przede wszystkim kolejnymi częściami e-learningu. Na podstawie ich doświadczeń z korzystania i obsługi platformy wprowadzone zostaną stosowne usprawnienia i już wkrótce platforma dostępna będzie dla wszystkich zainteresowanych. 

Planowane po Nowym Roku warsztaty będą miały na celu przedstawienie opracowanych dotychczas w ramach projektu produktów (Programu Szkoleniowego ESEN, Syllabusa i e-platformy). Do uczestnictwa w wydarzeniu zaprosimy osoby już aktywne w sektorze ekonomii społecznej ale również te dopiero zainteresowane rozpoczęciem działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego.