Aktualności

Szkolenie pilotażowe zakończone sukcesem

W dniach 4-6.04 i 11-12.04. odbyło się szkolenie pilotażowe w formie online dla osób zainteresowanych możliwością poszerzenia swojej wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. 

Uczestnicy wydarzenia z naszą pomocą przeszli przez kurs online dostępny na e-platformie @ESEN. Była to możliwość w sposób bezpłatny zdobycia nowych umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, w tym między innymi dzielenia się zyskami w organizacji, planowania sprzedaży produktów czy usług oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W szkoleniu uczestniczyli zarówno przedsiębiorcy społeczni, jak i osoby zainteresowane tematyką ekonomii społecznej, chcące rozwijać się w tymże zakresie.

Wszyscy trenerzy byli także dostępni w określonych dniach po szkoleniu w celu możliwości udzielenia indywidualnych konsultacji.