Aktualności

Spotkanie inaugurujące projekt ESEN w Warszawie

Spotkanie inaugurujące projekt ESEN w Warszawie

W dniach 5-6.12.2019 odbyło się pierwsze spotkanie partnerstwa w ramach projektu European Social Economy Network (ESEN). W grupie 6 partnerów z Polski, Grecji, Cypru, Włoch oraz Wielkiej Brytanii pracować będziemy między innymi nad budowaniem krajowych i lokalnych sieci przedsiębiorstw społecznych i zwiększaniem świadomości na temat przedsiębiorczości społecznej, będącej sposobem tworzenia nowych miejsc pracy o pozytywnym wpływie społecznym i stawiania czoła ubóstwu.

Pierwszą aktywnością w ramach projektu będzie przygotowanie międzynarodowego raportu, zwierającego historie sukcesu funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych i rekomendacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości społecznej.